Loctite Threadlocker Normal

Egenskaper og fordeler

Konstruert for låsing og tetting av gjengede festeanordninger som krever normal demontering med standard håndverktøy. Produktet herder ved fravær av luft mellom tettsittende metallflater og forhindrer løsning og lekkasje som følge av støt og vibrasjon. 

Det fungerer ikke bare på aktive metaller, (f.eks. messing, kobber) men også på passive underlag, som rustfritt stål og belagte overflater. 

Produktet har høy temperaturbestandighet og oljetoleranse. Det tåler mindre overflateforurensninger fra ulike oljer, slik som skjærevæske, smøremidler, rustbeskyttelse og beskyttende væsker.

Begrensninger

Anbefales ikke til bruk i rene oksygen- og/eller oksygenrike systemer, og skal ikke velges som tetningsmiddel for klor eller andre sterke oksiderende materialer. For informasjon om sikker håndtering av dette produktet, se sikkerhetsdatabladet (SDS).

Anbefales ikke for bruk på plast (særlig termoplastiske materialer hvor det kan oppstå spenningssprekker på plasten).