Personvernerklæring

Generelt

Henkel Norway AS, heretter kalt Henkel, respekterer personvernet til alle som besøker vår nettside. Nå ønsker vi å informere deg om den typen opplysninger som samles inn av Henkel, og hvordan de behandles. Du vil også lære om hvordan du kan utøve dine rettigheter som den personopplysningene omhandler.

Alle endringer av denne Personvernserklæringen vil publiseres på denne siden. Dette gjør at du kan holde deg selv kontinuerlig informert om hva slags opplysninger vi samler inn, og hvordan vi behandler slike opplysninger.

Denne Personvernserklæringen gjelder ikke for nettsider som er tilgjengelige via lenker på Henkels nettsider.

Innsamling, bruk og behandling av personopplysninger

Navn på behandlingsansvarlig: Henkel Norway AS

Adresse til behandlingsansvarlig: c/o Adv. Firma DLA Piper DA, Bryggegata 6, 0250 Oslo, Norway

Henkel bruker personopplysninger før og fremst for å tilby denne nettsiden til brukerne. Behandling av opplysninger utover dette skjer bare med grunnlag i andre lovfestede forpliktelser eller tillatelser, eller dersom den aktuelle brukeren har samtykket til Henkel. Henkel lagrer og behandler opplysninger spesifikt for de følgende formålene:

Når en bruker besøker nettsiden samler og lagrer Henkel automatisk visse opplysninger. Dette inkluderer: IP-adressen og bruker-ID for den aktuelle brukerenheten som vi trenger for å sende etterspurt innhold (f.eks. særlig innhold, tekster, bilder og produktinformasjon så vel som datafiler gitt for nedlastning, etc.), brukernes aktivitet hva gjelder nettsiden, typen brukerenheter, benyttet nettleser så vel som dato og tidspunkt for bruk.

Henkel lagrer denne informasjonen i maksimum 7 dager med det formål å gjenkjenne og forfølge misbruk.

Henkel bruker denne informasjonen også for forbedring av tjenestens presentasjon, egenskaper og funksjonaliteter så vel som generelle administrative oppgaver.

Utover dette, sletter eller anonymiserer Henkel dataen ved bruk, inkludert IP adresser, uten ugrunnet opphold så snart som de ikke lenger er nødvendige av de ovennevnte grunnene.

Behandling og bruk av data er basert på lovbestemmelser som begrunner disse operasjonene med at (1) behandling er nødvendig for å levere nettsiden; eller (2) Henkel har en overstyrende berettiget interesse i å sørge for og forbedre funksjonaliteten og feilfri drift av nettsiden og at denne er skreddersydd brukernes behov.

Videre behandling av Personopplysninger

Forbruker spørretabell

Har du gitt din kontaktinformasjon via vårt kontaktskjema, vil vi bruke dine opplysninger for å kunne svare på din forespørsel.

Behandling og bruk av dine opplysninger er basert på lovbestemmelser som begrunner slik behandling basert på at behandlingen er nødvendig for å behandle din forespørsel.

Dersom du ikke har samtykket til lengre lagring, for eksempel gjennom vårt kundeforhold, vil vi ikke lagre opplysningene lengre enn nødvendig for å oppfylle det ovennevnte formålet eller så lenge som nødvendig dersom noen lovbestemt lagringsplikt får anvendelse.

Loddtrekning

Har du gitt din kontaktinformasjon og din adresse når du har deltatt i en loddtrekning, som vi tilbyr fra tid til annen på vår nettside, vil vi bruke dine opplysninger med det formål å gjennomføre loddtrekningen.

Vi vil ikke videresende din data til noen tredjepart unntatt for oversendelse av premier eller for å gjennomføre loddtrekningen.

Behandling og bruk av dine opplysninger er basert på lovbestemmelser som begrunner slik behandling basert på at behandlingen er nødvendig for å gjennomføre loddtrekningen.

Dersom du ikke har samtykket til lengre lagring, for eksempel gjennom vårt kundeforhold, vil vi ikke lagre opplysningene lengre enn nødvendig for å oppfylle det ovennevnte formålet eller så lenge som nødvendig dersom noen lovbestemt lagringsplikt får anvendelse.

Internettsporing

Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google Analytics, en internet analysetjeneste levert av Google, Inc. (“Google”).
 For dette formålet er det installert en cookie på din datamaskin. Informasjonen generert av cookien om din bruk av nettsiden (inkludert din IP-adresse) vil bli overført til og lagret av Google på servere i USA. 


Vi har aktivert IP anonymisering, dette betyr at Google vil avkorte/anonymisere den siste oktett av IP-adressen for medlemstater til EU så vel som for andre parter til EØS-avtalen. Kun i eksepsjonelle tilfeller vil full IP-adresse bli sent til og forkortet av Google-servere i USA.

På vegne av nettsideleverandøren vil Google bruk denne informasjonen med det formål å evaluere din bruk av nettsiden, sammenstille rapporter om nettsideaktivitet for nettsideoperatører og tilby andre tjenester relatert til nettsideaktivitet og internettbruk til nettsideleverandøren. Google vil ikke assosiere din IP-adresse med noen annen informasjon i Googles besittelse.

Innvendig til informasjonsinnsamling:

Utover å endre dine nettsinnstillinger, kan du forhindre Googles innsamling og bruk av opplysninger (cookies og IP-adresser) ved nedlastning og installering av en nettleser plug-in tilgjengelig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google Analytics, en internet analysetjeneste levert av Google, Inc. (“Google”).
 For dette formålet er det installert en cookie på din datamaskin. Informasjonen generert av cookien om din bruk av nettsiden (inkludert din IP-adresse) vil bli overført til og lagret av Google på servere i USA. 


Vi har aktivert IP anonymisering, dette betyr at Google vil avkorte/anonymisere den siste oktett av IP-adressen for medlemstater til EU så vel som for andre parter til EØS-avtalen. Kun i eksepsjonelle tilfeller vil full IP-adresse bli sent til og forkortet av Google-servere i USA.

På vegne av nettsideleverandøren vil Google bruk denne informasjonen med det formål å evaluere din bruk av nettsiden, sammenstille rapporter om nettsideaktivitet for nettsideoperatører og tilby andre tjenester relatert til nettsideaktivitet og internettbruk til nettsideleverandøren. Google vil ikke assosiere din IP-adresse med noen annen informasjon i Googles besittelse.

Innvendig til informasjonsinnsamling:

Utover å endre dine nettsinnstillinger, kan du forhindre Googles innsamling og bruk av opplysninger (cookies og IP-adresser) ved nedlastning og installering av en nettleser plug-in tilgjengelig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Din rettigheter / Personvernombud

På et hvilket som helst tidspunkt kan du benytte deg av retten til å få tilgang til dine opplysninger. I tillegg kan du, dersom de aktuelle vilkårene er møtt, benytte deg av de følgende rettighetene:

  • Retten til korrigering
  • Retten til sletting
  • Retten til å begrense behandling
  • Retten til å levere en klage til den kompetente personvernsovervåkningsmyndigheten
  • Retten til dataportabilitet (fra 25. mai 2018)

Retten til å protestere

Dersom behandlingsaktiviteter involverer dine personopplysninger blir utført basert på Henkels berettigede interesse, har du på et hvilket som helst tidspunkt rett til å protestere mot slik behandling av dine personopplysninger av grunner knyttet til din særlige situasjon. Henkel vil stoppe behandlingen med mindre Henkel kan bevise tvingende berettigede grunner for behandling som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

I slike tilfeller, eller dersom du har noen andre spørsmål eller ønsker knyttet til dine personopplysninger, vennligst sendt en epost eller et brev til Local Presidente, Box 151 22, 167 15 Bromma, Sweden (E-post: dataprivacy.no@henkel.com).

Bruk av sosiale medier Plug-ins

Plug-ins (“plug-ins”) til ulike sosiale medienettverk er innlagt i våre nettsider. De tilhørende tjenestene er levert av de respektive selskapene (“leverandører”). Disse leverandører er:

For å øve beskyttelsen gitt dine opplysninger når du besøker våre nettsider, blir disse plug-in implementert som “2-click buttons.” Denne formen for integrasjon sikrer at, ved besøk på en side innen vår nettside som inneholder slik plug-in, blir du ikke automatisk tilknyttet leverandørens servere. Kun dersom du aktiverer plug-in og dermed tillater dataoverføring vil nettleseren opprette en direktelink til leverandørens servere. Innholdet i de ulike plug-in blir så overført av den aktuelle leverandøren direkte til din nettleser og så vist på din skjerm.

Plug-in forteller leverandøren hvilken sider på vårt nettsted du har besøkt. Hvis, du, men du besøker vår nettside, er pålogget din brukerkonto hos den aktuelle leverandøren, vil denne være i stand til å sammenligne dine interesser, f.eks. informasjon du åpner, med din brukerkonto. Ved bruk av noen av plug-in funksjonene (f.eks. ved å klikke "Liker"-knappen, legge igjen en kommentar) vil også denne informasjonen overføres av nettleseren direkte til leverandøren for oppbevaring.

Videre informasjon om innsamling og bruk av opplysninger av leverandørene og om rettighetene og mulighetene tilgjengelig for deg for å beskytte ditt privatliv under disse forholdene kan finnes i leverandørens personvernserklæringer: